do początku mapa serwisu kontakt  
wirtualny świat

Wirtualna Rewolucja cz 1 Wyrównanie Szans. dokument  https://www.cda.pl/video/895769b3

Wirtualna Rewolucja: Potęga darmowego dostępu - Film Dokumentalny [Lektor PL]https://www.cda.pl/video/57232998

Wirtualna Rewolucja cz 4 Homo Interneticus. Dokument- https://www.cda.pl/video/895775b9

 

Jak działa nasz umysł--https://www.youtube.com/watch?v=s6n1_ht3qCg&list=RDziehEwVY_Qo&index=29

Uzdrowić Umysł 2011https://www.youtube.com/watch?v=VibCtypFGos&list=RDziehEwVY_Qo&index=8

Siła umysłu vol. 1 - Psychika a zdrowiehttps://www.youtube.com/watch?v=LmpVIc15CP4

Siła umysłu vol.2 - Czy mamy szósty zmysłhttps://www.youtube.com/watch?v=I3MzNPy4xJ4

Wnikając W Tajemnice Umysłu - Kiedy Myśli Stają Się Rzeczywistościąhttps://www.youtube.com/watch?v=IqlbI2I0xaA

Wnikając w tajemnice umysłu (2006)https://www.cda.pl/video/860276fb

Wnikając W Tajemnice Umysłu. Budzenie Nieświadomości.https://www.cda.pl/video/1559159d9?a=1

Programowanie ludzkiego umysłu - film dokumentalnyhttps://www.youtube.com/watch?v=4SmgpbfCcNk&list=RDziehEwVY_Qo&index=40

Mózg - wszechświat pełen tajemnic odc.5https://www.youtube.com/watch?v=1phhAVLAnSA&list=PLvg-_64i8wQhiDNdk-aZ7YuNVL8KK97fZ

 

Cyfrowe pokolenie. Cała prawda o przeciążeniu informacjąhttps://www.youtube.com/watch?v=EPG9ZiuBH7Q&list=RDziehEwVY_Qo&index=25

 

Gdzie się podziała moja pamięć ?--https://www.youtube.com/watch?v=XbwtAFdCwSM&list=RDziehEwVY_Qo&index=32

 

jak uczy się mózg?https://www.youtube.com/watch?v=pl9UI_AjNtc

 

"Ucz się, jak się uczyć" - Tony Buzan (lektor PL)https://www.youtube.com/watch?v=0VtFjHXCOKg

 

Jak się lepiej uczyć i zapamiętywać w 3 prostych krokach? Technika Feynmana. https://www.youtube.com/watch?v=81VTjWJE6gc

Jak efektywnie się uczyć, korzystając z techniki Feynmana?https://www.youtube.com/watch?v=CsBtJE803XY

 

Pamięć Doskonała - 7 TECHNIK UCZENIA SIĘ i zapamiętywania https://www.youtube.com/watch?v=ucazOCyridU

 

Metody szybkiej nauki - szybkie i skuteczne sposobyhttps://www.youtube.com/watch?v=XPM_Xl64UqY

 

Odcinek 1: Wstęp do efektywnego zapamiętywania i mnemotechnik.https://www.youtube.com/watch?v=tTyKA-dUha0

Odcinek 2: Fiszki i flash cards jako dźwignia pamięcihttps://www.youtube.com/watch?v=ee1I02hZHi8

Odcinek 3: Technika Słów Zastępczych (TSZ), czyli jak wspomóc naukę słówek.https://www.youtube.com/watch?v=fJlXHNvmQRo

 

**Techniki zapamiętywania - Łańcuchowa metoda skojarzeńhttps://www.youtube.com/watch?v=Sd6TxnlGbmE

*Jak się UCZYĆ i WSZYSTKO PAMIĘTAĆ - Szkoła Szpiegówhttps://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q

 

***Myślenie wizualne jako metoda wspierajaca naukę i nauczanie, Edyta Madejhttps://www.youtube.com/watch?v=jnAuhT9qpjM

 

Dobre praktyki nauczania w klasach I-III https://www.youtube.com/watch?v=zFvqeKbnJiU

Nauka czytania wg Glenna Domana - szkolatalentow.comhttps://www.youtube.com/watch?v=w0tIRcYYS3o

 

JAK SIĘ UCZYĆ, żeby się NAUCZYĆ? ~ Czyli łatwo, szybko i SKUTECZNIEhttps://www.youtube.com/watch?v=gf9OKC6G2Mc

 

Jak się uczyć szybko, bez stresu i zmęczenia?

Mega demonstracja.https://www.youtube.com/watch?v=E_Q8GMuV7cM

 

POLECAM KANAŁ na You tube:

NEURODYDAKTYKA doktora Kaczmarzyka

 

"Czym jest neurodydaktyka?
Pojęcie neurodydaktyka nie jest nowe, powstało około połowy lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, a jego twórcą jest niemiecki dydaktyk matematyki Gerhard Preiß. W języku
angielskim funkcjonują raczej pojęcia: „brain friendly learning” i „brain compatible
learning”. W Polsce termin „neurodydaktyka” staje się coraz popularniejszy i funkcjonuje
zarówno w literaturze fachowej, jak i popularnonaukowej.
Funkcjonujący obecnie na świecie model edukacyjny powstał w czasach, gdy nie było
możliwości badania procesów uczenia się. Przełom nastąpił ponad dziesięć lat temu dzięki
zastosowaniu różnego typu tomografów i skanerów, które pozwalają na zaglądanie do
uczącego się mózgu. Neurobiologia i neuropsychologia są dziś prężnie rozwijającymi się
dyscyplinami. Pomimo niewątpliwych sukcesów trzeba jednak zdawać sobie sprawę
z tego, że to dopiero początek drogi poznawania sposobu funkcjonowania tego
narządu. A jednak już dziś można w oparciu o dostępne badania formułować ogólne
wnioski, ponieważ wiadomo, co wspiera, a co blokuje proces uczenia się. Z punktu widzenia
nauczycieli ma to zupełnie fundamentalne znaczenie - i co ważniejsze - pozwala spojrzeć na
proces uczenia się z zupełnie innej perspektywy."

PDF]Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/.../download.php?...

 

Dlaczego NEURO w dydaktyce? - Marek Kaczmarzyk

2. Neurobiologia empatii - Marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=lg7uYLS0ULU

3. Zrozumieć nastolatka cz. 1 - Marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=pMCrlLtanNo

4. Zrozumieć nastolatka cz. 2 - Marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=X2zyskW0JSw

Neurony lustrzane - umysły bez granic | Marek Kaczmarzyk | TEDxBydgoszczhttps://www.youtube.com/watch?v=ivLcmB_Gogc

Sesja I/1 dr Marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=nF4q79Zafhs

Nauczyciel przyjazny mózgowi - dr marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=oRoLL2Cyxuk

10. UNIKAT, czyli dlaczego wszyscy jesteśmy niepowtarzalnihttps://www.youtube.com/watch?v=LnH-22ADzhs

 

 

Efektywne lekcje to lekcje przyjazne mózgowi nastolatkahttps://www.youtube.com/watch?v=IDpuTXrGY_0

 

Neurodydaktyka – wybrane aspekty praktycznehttps://www.youtube.com/watch?v=yGLnXh_5VZg

 

Memetyka-

Richard Dawkins w roku 1976 zwrócił uwagę na możliwość istnienia nowej jednostki replikacyjnej w doborze naturalnym, nazwał ją „memem" — jednostką informacji kulturowej. Nadał tym samych znaczenie, w doborze naturalnym, zjawiskom kulturowym. W koncepcji tej geny — jako jednostka doboru genetycznego, współuczestniczy w doborze naturalnym z memami — jednostkami doboru kulturowego.

Czym zatem dokładnie jest mem?
„Memem może być każda forma niegenetycznej informacji, przekazywana od osoby do osoby: słowo, piosenka, stosunek do kogoś, wiara religijna, rytuał przy posiłkach, pomysł inżynieryjny. Zespoły memów mogą być religiami, ideologiami, systemami moralnymi lub technologicznymi" — Robert Wright, Nonzero — Logika ludzkiego przeznaczenia
Oddając głos twórcy pojęcia: „Prawdziwą jednostką doboru naturalnego może być każdy >>replikator<<, każda jednostka, której kopie powstają z okazjonalnymi błędami, mająca pewien wpływ i kontrolę nad prawdopodobieństwem skopiowania samego siebie. Genetyczny dobór naturalny uważany przez neodarwinizm za siłę sprawczą ewolucji na naszej planecie był tylko przypadkiem szczególnym bardziej ogólnego procesu [...] Gen jest tylko szczególnym przypadkiem — że jego rolę w uniwersalnym darwinizmie mogłaby odegrać dowolna jednostka spełniająca definicję replikatora"
W jego koncepcji: „Memy, podobnie jak geny, są przedmiotem doboru na tle innych memów należących do puli memowej. W efekcie zespoły wzajemnie porównywalnych memów — kompleksy wspólnie zaadoptowanych memów, czyli mempleksy — współistnieją w mózgach ludzi. Nie dlatego, że dobór naturalny faworyzował całą grupę, ale dlatego, że każdy członek grupy był faworyzowany, gdy jego środowisko było zdominowane przez pozostałe memy. Dokładnie to samo można powiedzieć o doborze genetycznym. Każdy gen w puli genowej stanowi część otoczenia, w którym selekcjonowane są pozostałe, więc nie ma nic dziwnego w tym, że dobór naturalny faworyzuje geny, które >>współpracują<< przy tworzeniu wysoko zintegrowanych i zunifikowanych maszyn, zwanych organizmami. Przez analogię ze wspólnie dostosowanymi kompleksami genów memy podlegają doborowi naturalnemu na tle pozostałych >>współpracują<< w ramach mempleksów. Wewnątrz mempleksów zachodzi ścisła kooperacja, ale całe mempleksy rywalizują z innymi zespołami" (Richard Dawkins, „Kapłan diabła")
„Różnica między genami a memami polega między innymi na tym, iż w przypadku tych drugich trudno byłoby wskazać proste odpowiedniki chromosomów, >>loci<< czy rekombinacji wskutek rozmnażania płciowego. Pula memowa jest znacznie słabiej zorganizowana i ustrukturalizowana niż pula genowa. Niemniej jednak można mówić [...] o puli memowej, w której częstość występowania poszczególnych memów może się zmieniać w wyniku interakcji (konkurencji) między memami." — Richard Dawkins, „Bóg urojony"http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,296

  

 Neurobiologia – termin oznaczający różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy.Jest on jest jednym z najbardziej skomplikowanych  części organizmu zwierząt. Jego budowa i sposób funkcjonowania są niezwykle złożone, zaś pełnione przezeń funkcje (polegające na kontrolowaniu pracy innych narządów, przetwarzaniu informacji odebranych poprzez zmysły oraz sterowaniu zachowaniem) sprawiają, że stanowi dość specyficzny przedmiot badań naukowych.

Jak każda inna część żywego organizmu, stanowi naturalny przedmiot zainteresowania biologów i lekarzy (w naukach medycznych dziedzina zajmująca się układem nerwowym nazywa się neurologią). Ponieważ układ nerwowy steruje zachowaniem organizmu, stanowi również przedmiot zainteresowania przedstawicieli tych wszystkich dziedzin, które zajmują się zachowaniem, łącznie z filozofią i psychologią.

Nie istnieje jedna metoda badania układu nerwowego – zamiast tego, istnieje wiele różnych metod, z których każda skupia się na innych zagadnieniach i wymaga odmiennej wiedzy specjalistycznej. Różne dziedziny nauki specjalizują się w odmiennych zagadnieniach i właściwych dla siebie metodach badawczych. Przedstawiciele jednych dziedzin używają do badania mózgu mikroskopu elektronowego, przedstawiciele innych dziedzin – "zwykłego" mikroskopu optycznego, z kolei inni uczeni stosują obrazowanie MRI, zaś jeszcze inni badają zachowanie ludzi, u których choroba neurologiczna doprowadziła do uszkodzenia układu nerwowego, badając układ nerwowy jedynie pośrednio. Niektórzy uczeni skupiają się na badaniu układu nerwowego u ludzi, inni zaś interesują się układem nerwowym innych zwierząt.

Tak więc, badania nad układem nerwowym można prowadzić w różnych obszarach nauki. Wyniki uzyskane w tych różnych obszarach muszą być integrowane w szerszym kontekście, jako całość wiedzy o układzie nerwowym, w przeciwnym wypadku niewiele wniosą.

 

Carla J. Shatz, profesor neurobiologii, zwięźle przedstawia tę potrzebę: "w dzisiejszych czasach wyzwaniem jest umieszczenie molekuł ponownie w komórkach a komórek w strukturach i ponowna analiza tworzonych przez nie systemów, w celu lepszego rozumienia zachowania się i percepcji". Integracja taka wymaga zaś, aby odbiorca takiej wiedzy posiadał rozeznanie w większości, jeśli nie we wszystkich, dziedzinach składających się na neurobiologię. Trudno oczekiwać, aby ktokolwiek mógł zrozumieć wyniki badań z różnych dziedzin, jeżeli nie rozumie metod badawczych stosowanych w celu uzyskania takich wyników. Tym samym neurobiologia jest bardzo skomplikowanym obszarem wiedzy. Mimo to istnieje wiele podręczników starających się zintegrować w jednym tomie streszczenie aktualnej wiedzy o układzie nerwowym, jak również istnieją jednolite kierunki studiów neuroscience, na jakich można studiować zintegrowaną neurobiologię

 

Wszystkim zainteresowanym tematami neurobiologii, neurodydaktyki, memetyki i im pokrewnymi prezentuje nowo powstały kanał doktora Marka Kaczmarzyka – autora świetnej książki: “Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”.
Poniżej zapowiedź kanału oraz pierwszy film dotyczący empatii:

.https://dobraliteratura.pl/nowy-kanal-youtube-neurodydaktyka-doktora-kaczmarzyka/

 

 

STUDIA-Kierunek Neurobiologia, UJ, KRAKÓW------------Neurobiologia (ang. neuroscience), jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin nauk przyrodniczych. Jako nauka interdyscyplinarna, neurobiologia obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka i zwierząt, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych. W związku z tym, neurobiologia łączy biologię, biochemię i farmakologię z anatomią i fizjologią oraz psychologią i elementami nauk medycznych. Największe wyzwanie, stojące przed neurobiologią, stanowi mózg ludzki, który jest najbardziej skomplikowanym obiektem w znanym Wszechświecie. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka.http://neuro.iz.uj.edu.pl/pl/kierunek-neurobiologia/

Uniwersytet Warszawski-Neurobiologiahttp://www.fuw.edu.pl/~suffa/Neurobiologia/Organizowany przez: Wydział Fizyki