do początku mapa serwisu kontakt  
wirtualny świat

 

Poniżej:wirtualna rewolucja,

nasz umysł,nasza pamięć,

nasze zdolności

i zainteresowania

w XXI wieku.....

 

 

Wirtualna Rewolucja cz 1 Wyrównanie Szans. dokument  https://www.cda.pl/video/895769b3

Wirtualna Rewolucja: Potęga darmowego dostępu - Film Dokumentalny [Lektor PL]https://www.cda.pl/video/57232998

Wirtualna Rewolucja cz 4 Homo Interneticus. Dokument- https://www.cda.pl/video/895775b9

 

Jak działa nasz umysł--https://www.youtube.com/watch?v=s6n1_ht3qCg&list=RDziehEwVY_Qo&index=29

 

Uzdrowić Umysł 2011https://www.youtube.com/watch?v=VibCtypFGos&list=RDziehEwVY_Qo&index=8

 

Siła umysłu vol. 1 - Psychika a zdrowiehttps://www.youtube.com/watch?v=LmpVIc15CP4

Siła umysłu vol.2 - Czy mamy szósty zmysłhttps://www.youtube.com/watch?v=I3MzNPy4xJ4

 

Wnikając W Tajemnice Umysłu - Kiedy Myśli Stają Się Rzeczywistościąhttps://www.youtube.com/watch?v=IqlbI2I0xaA

Wnikając w tajemnice umysłu (2006)https://www.cda.pl/video/860276fb

Wnikając W Tajemnice Umysłu. Budzenie Nieświadomości.https://www.cda.pl/video/1559159d9?a=1

Programowanie ludzkiego umysłu - film dokumentalnyhttps://www.youtube.com/watch?v=4SmgpbfCcNk&list=RDziehEwVY_Qo&index=40

 

Mózg - wszechświat pełen tajemnic odc.5https://www.youtube.com/watch?v=1phhAVLAnSA&list=PLvg-_64i8wQhiDNdk-aZ7YuNVL8KK97fZ

 

Cyfrowe pokolenie. Cała prawda o przeciążeniu informacjąhttps://www.youtube.com/watch?v=EPG9ZiuBH7Q&list=RDziehEwVY_Qo&index=25

 

 

 

Zainteresowania, zdolności i uzdolnienia....

 

 

 

Badacze podkreślają, że poziom ogólnych zdolności człowieka zależy w dużej mierze od pozytywnego obrazu siebie (Feldhusen, 1986). W celu rozpatrzenia tej tezy odwołujemy się do pojęć, które są ważne w kontekście rozumienia mechani-zmów rozwijania i identyfikowania zdolności ucznia.

Wiedza o sobie-

Wiedza o sobie to wiedza po-toczna, która kształtuje się spontanicznie, a aktywizowana jest przy rozwiązywaniu naturalnych, codziennych problemów życiowych jednostki dzięki podejmowaniu różnych interakcji społecznych (Trzebiński, 1994). Jako wiedza potoczna jest zor-ganizowana w określone struktury, tzw. paczki, których organizacja wewnętrzna i zawartość treściowa są inne. Człowiek, zdaniem Trzebińskiego (1994), może mieć zróżnicowane systemy wiedzy na temat własnej osoby. W każdej złożonej paczce wiedzy społecznej może być inny system reguł wartościowania zjawisk.

Poczucie własnej wartości-

Kolejnym ważnym terminem z perspektywy rozwijania i identyfikowania zdol-ności i uzdolnień ucznia jest poczucie własnejwartości traktowane przez nas jako funkcja obrazu siebie. Jak podkreśla J. Alfred (1992) globalne poczucie własnej war-tości jest wynikiem pozytywnej lub negatywnej postawy wobec siebie jako osoby, a nie wynikiem samooceny. Natomiast E. Coopersmith (za: King, 1997) rozumie ter-min self-esteem w aspekcie nie tylko poczucia własnej wartości, ale i ważności.

Samoregulacja-

Jedną ze strategii określania siebie, swoich zdolności i talentów oraz poczucia własnej wartości jest samoregulacja. Jest to mechanizm, dzięki któremu ludzie podej-mują decyzje, sprawują kontrolę, panują nad impulsami, inicjują aktywne działania wymagające udziału woli oraz kontrolują treść, przebieg i skutki własnych czynności (Kubicka, 2003; Baumeister, 2004; Dermitzaki i Leonardi, 2004; Hattie)

Motywacja-

Wewnętrzna motywacja zakłada prowadzenie działalności dla przyjemności i satysfakcji (Koestner i Losier, 2002). Traktuje się ją jako „wrodzoną skłonność do szukania nowości i wyzwań, rozwijania i doskonalenia własnych zdolności, eksplo-rowania i uczenia się” (Ryan, Deci, 2000, s. 70). Zewnętrzna motywacja natomiast związana jest z bodźcem zewnętrznym (Deci i Ryan, 1985).

Potrzeba poznania-

Badacze eksplorujący problem potrzeby poznania zaznaczają, że „im większe zdolności intelektualne ma osoba, tym częściej będzie ona otrzymywać osobiste, społeczne i materialne wzmocnienia oraz dowody potwierdzające jej kompetencję w rozwiązywaniu problemów”

Umiejętność uczenia się-

Uczenie się jest zagadnieniem niezwykle złożonym. Jak zaznacza K. Illeris, „obej-muje trzy odmienne wymiary – poznawczy, emocjonalny i społeczny. Funkcjonują one w obrębie dwóch procesów, które – choć różne – pozostają ze sobą w ścisłym związku. Są to wewnętrzny proces przyswajania wiedzy i zewnętrzny proces interak-cji społecznych, które zachodzą między osobą uczącą się a jej materialnym i społecz-nym doświadczeniem” (Illeris, 2006, s. 15).

Kontekst społeczny-

oprócz predyspozycji genetycz-nych, motywacji i przypadku ważną rolę w rozwijaniu i odkrywaniu talentów uczniów ma środowisko społeczne: rodzinne, szkolne i rówieśnicze. Znaczenie warunków śro-dowiskowych w procesie rozwoju zdolności człowieka akcentuje także K.A. Heller (Heller, za: Jabłonowska, 2013), który zwraca uwagę na warunki środowiskowe, takie jak: atmosfera rodzinna, szkolna, jakość nauczania, przełomowe wydarzenia życio-we oraz środowisko uczenia się.

 

Uzdolnienia mogą się ujawniać w następujących obszarach:

– matematyczne;

– technologiczne/informatyczne;

– przyrodnicze

– naukowo-analityczne;

– twórcze/kreatywne;

– przedsiębiorczo-innowacyjne;

– przywódcze/społeczne;

– lingwistyczne/językowe;

– literackie;

– plastyczne;

– muzyczne;

– aktorskie;

– sportowe.

Czytaj więcej:http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Zdolny_ale_ja_Auto_diagnoza%281%29.pdf

 

Test Uzdolnień Wielorakich (TUW)https://www.ore.edu.pl/2015/06/test-uzdolnien-wielorakich-tuw/

 

Odkrywamy zdolności przez zabawę czyli

Odyseja umysłu-https://odyseja.org/

Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów.

Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.

 

Przykładowe zadania proponowane przez twórców  ODYSEI UMYSŁU:

Zadanie1-

Mali muzealnicy

Dzieci umieją w tym, co zwyczajne, dostrzec to, co niezwykłe… Chcielibyśmy, aby najmłodsi Odyseusze wykorzystali tę piękną zdolność do wymyślenia własnego, niepowtarzalnego muzeum! Zespół ma za zadanie stworzyć autorskie przedstawienie, w którym zaprezentowana zostanie placówka muzealna o unikalnej tematyce, a w niej trzy różne pomysłowe ekspozycje – z eksponatami wykonanymi przez członków drużyny. W spektaklu wystąpi postać Przewodnika, który oprowadzi widzów po wystawie i przedstawi im – napotkanych po drodze – pewnego zabawnego Artystę oraz Kustosza, uzupełniającego właśnie zbiory „muzeum innego niż wszystkie” o coś zupełnie nowego…

Zadanie2---

-- Ekipa Omeratunkowa

W stworzonym przez zespół spektaklu szop imieniem Omer – uosobienie Odysei Umysłu – uda się w podróż do trzech różnych miejsc, gdzie wesprze kogoś w tarapatach i „uratuje sytuację”. Zabierze ze sobą zaufanego Pomocnika oraz jedną lub dwie walizki, mieszczące komplet elementów, z których zmontowany zostanie oryginalny OmeroMobil… Sterowany przez przynajmniej jednego jadącego na nim członka drużyny – wehikuł pozwoli ekipie Omera i Pomocnika zaradzić trzem problemom, wybranym z podanej listy. Za każdym razem wykona on w tym celu inną funkcję, pochodzącą z odrębnego zestawienia. Pomiędzy którymiś dwoma zadaniami pojazd zostanie rozłożony z powrotem na części, schowany do walizek i przeniesiony gdzieś indziej, skąd – po uprzednim ponownym wypakowaniu i poskładaniu go w całość – wyruszy w dalszą drogę. Na koniec, w dowód uznania dla dokonań OmeroMobilu, urządzona zostanie na jego cześć uroczysta parada.

Zadanie3--

--Odyseusze mają okazję przyrodnicze inspiracje przełożyć na techniczne rozwiązania – albowiem powinni skonstruować oryginalne Stworzenie mechaniczne, potrafiące na różne sposoby wizualnie wtapiać się w otoczenie. Istota będzie starała się „ukryć na widoku” przed pewnym Poszukiwaczem, który z jakiegoś niebanalnego powodu pragnie ją odnaleźć… Podczas przygotowanego przez zespół przedstawienia, Stworzenie trzykrotnie zmieni swój wygląd i z powodzeniem uniknie wyśledzenia, za każdym razem wykonując w tym celu inną czynność, wybraną z dostępnej listy. Wreszcie – dokonując ostatniej, czwartej przemiany – ukaże się w swej zaskakującej, prawdziwej postaci.

Zadanie4-

Balsa z polotem

Zadanie zespołu polega na zaprojektowaniu oraz zbudowaniu wyłącznie z drewna balsa – i ewentualnie kleju – struktury, która podczas występu poddana będzie próbie udźwignięcia jak największego ciężaru. Zanim jednak zacznie się jej testowanie, niechroniona konstrukcja musi odbyć swobodny lot na określonym dystansie i przetrwać upadek… Struktura powinna zostać wyrzucona w powietrze zza jednej z trzech linii przy użyciu pewnego urządzenia, przelecieć ponad barierką i samoistnie spocząć na gołej podłodze. Im dalej od barierki położona jest wybrana przez drużynę linia, tym więcej można zdobyć punktów – więc warto dobrze skalkulować ryzyko! „Rzut” konstrukcją należy ukazać jako część jakiejś zabawy rodem z wesołego miasteczka, zaś proces nakładania na nią sportowych odważników wpleść w fabułę spektaklu, konwencją przypominającego festyn. Podczas imprezy organizowane będą rozmaite losowe i zręcznościowe gry, do udziału w których zachęcać będzie postać Jarmarcznego Naganiacza – relacjonująca ponadto przebieg wydarzeń zgromadzonym widzom

Zadanie5-

Spory o pozory

Drużyna przygotuje i przedstawi humorystyczny spektakl, opowiadający o oryginalnej postaci Szczwanego Mąciciela, który – zamierzając uzyskać nad czymś kontrolę – rozmyślnie stara się jakieś dwie grupy poróżnić i podjudzić do tego, by zwróciły się przeciwko sobie nawzajem… Podstępne zabiegi dwukrotnie okażą się skuteczne. Natomiast za trzecim razem liderzy obydwu obozów zrozumieją, że przez cały czas byli manipulowani. Pojąwszy ten fakt, przekonają innych, że ich kłótnie są – na przekór pozorom – bezsensowne i błahe, a zamiast wierzyć intrygantom, lepiej jest posłuchać się nawzajem, poszukać porozumienia i wyciągnąć z całej sytuacji ważną życiową lekcję. Poszczególne spory zaprezentowane zostaną przy użyciu odmiennych środków wyrazu scenicznego, wzbogaconych dodatkowo efektami przyciągającymi uwagę sędziów i publiczności.

 

 

 

 

Gdzie się podziała moja pamięć ?--https://www.youtube.com/watch?v=XbwtAFdCwSM&list=RDziehEwVY_Qo&index=32

 

 

jak uczy się mózg?https://www.youtube.com/watch?v=pl9UI_AjNtc

 

 

"Ucz się, jak się uczyć" - Tony Buzan (lektor PL)https://www.youtube.com/watch?v=0VtFjHXCOKg

 

Jak się lepiej uczyć i zapamiętywać w 3 prostych krokach? Technika Feynmana. https://www.youtube.com/watch?v=81VTjWJE6gc

Jak efektywnie się uczyć, korzystając z techniki Feynmana?https://www.youtube.com/watch?v=CsBtJE803XY

 

Pamięć Doskonała - 7 TECHNIK UCZENIA SIĘ i zapamiętywania https://www.youtube.com/watch?v=ucazOCyridU

 

Metody szybkiej nauki - szybkie i skuteczne sposobyhttps://www.youtube.com/watch?v=XPM_Xl64UqY

 

Odcinek 1: Wstęp do efektywnego zapamiętywania i mnemotechnik.https://www.youtube.com/watch?v=tTyKA-dUha0

Odcinek 2: Fiszki i flash cards jako dźwignia pamięcihttps://www.youtube.com/watch?v=ee1I02hZHi8

Odcinek 3: Technika Słów Zastępczych (TSZ), czyli jak wspomóc naukę słówek.https://www.youtube.com/watch?v=fJlXHNvmQRo

 

**Techniki zapamiętywania - Łańcuchowa metoda skojarzeńhttps://www.youtube.com/watch?v=Sd6TxnlGbmE

*Jak się UCZYĆ i WSZYSTKO PAMIĘTAĆ - Szkoła Szpiegówhttps://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q

 

***Myślenie wizualne jako metoda wspierajaca naukę i nauczanie, Edyta Madejhttps://www.youtube.com/watch?v=jnAuhT9qpjM

 

Dobre praktyki nauczania w klasach I-III https://www.youtube.com/watch?v=zFvqeKbnJiU

Nauka czytania wg Glenna Domana - szkolatalentow.comhttps://www.youtube.com/watch?v=w0tIRcYYS3o

 

JAK SIĘ UCZYĆ, żeby się NAUCZYĆ? ~ Czyli łatwo, szybko i SKUTECZNIEhttps://www.youtube.com/watch?v=gf9OKC6G2Mc

 

Jak się uczyć szybko, bez stresu i zmęczenia?

Mega demonstracja.https://www.youtube.com/watch?v=E_Q8GMuV7cM

 

POLECAM KANAŁ na You tube:

NEURODYDAKTYKA doktora Kaczmarzyka

 

"Czym jest neurodydaktyka?
Pojęcie neurodydaktyka nie jest nowe, powstało około połowy lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, a jego twórcą jest niemiecki dydaktyk matematyki Gerhard Preiß. W języku
angielskim funkcjonują raczej pojęcia: „brain friendly learning” i „brain compatible
learning”. W Polsce termin „neurodydaktyka” staje się coraz popularniejszy i funkcjonuje
zarówno w literaturze fachowej, jak i popularnonaukowej.
Funkcjonujący obecnie na świecie model edukacyjny powstał w czasach, gdy nie było
możliwości badania procesów uczenia się. Przełom nastąpił ponad dziesięć lat temu dzięki
zastosowaniu różnego typu tomografów i skanerów, które pozwalają na zaglądanie do
uczącego się mózgu. Neurobiologia i neuropsychologia są dziś prężnie rozwijającymi się
dyscyplinami. Pomimo niewątpliwych sukcesów trzeba jednak zdawać sobie sprawę
z tego, że to dopiero początek drogi poznawania sposobu funkcjonowania tego
narządu. A jednak już dziś można w oparciu o dostępne badania formułować ogólne
wnioski, ponieważ wiadomo, co wspiera, a co blokuje proces uczenia się. Z punktu widzenia
nauczycieli ma to zupełnie fundamentalne znaczenie - i co ważniejsze - pozwala spojrzeć na
proces uczenia się z zupełnie innej perspektywy."

PDF]Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/.../download.php?...

 

Dlaczego NEURO w dydaktyce? - Marek Kaczmarzyk

2. Neurobiologia empatii - Marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=lg7uYLS0ULU

3. Zrozumieć nastolatka cz. 1 - Marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=pMCrlLtanNo

4. Zrozumieć nastolatka cz. 2 - Marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=X2zyskW0JSw

Neurony lustrzane - umysły bez granic | Marek Kaczmarzyk | TEDxBydgoszczhttps://www.youtube.com/watch?v=ivLcmB_Gogc

Sesja I/1 dr Marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=nF4q79Zafhs

Nauczyciel przyjazny mózgowi - dr marek Kaczmarzykhttps://www.youtube.com/watch?v=oRoLL2Cyxuk

10. UNIKAT, czyli dlaczego wszyscy jesteśmy niepowtarzalnihttps://www.youtube.com/watch?v=LnH-22ADzhs

 

 

Efektywne lekcje to lekcje przyjazne mózgowi nastolatkahttps://www.youtube.com/watch?v=IDpuTXrGY_0

 

Neurodydaktyka – wybrane aspekty praktycznehttps://www.youtube.com/watch?v=yGLnXh_5VZg

 

Memetyka-

Richard Dawkins w roku 1976 zwrócił uwagę na możliwość istnienia nowej jednostki replikacyjnej w doborze naturalnym, nazwał ją „memem" — jednostką informacji kulturowej. Nadał tym samych znaczenie, w doborze naturalnym, zjawiskom kulturowym. W koncepcji tej geny — jako jednostka doboru genetycznego, współuczestniczy w doborze naturalnym z memami — jednostkami doboru kulturowego.

Czym zatem dokładnie jest mem?
„Memem może być każda forma niegenetycznej informacji, przekazywana od osoby do osoby: słowo, piosenka, stosunek do kogoś, wiara religijna, rytuał przy posiłkach, pomysł inżynieryjny. Zespoły memów mogą być religiami, ideologiami, systemami moralnymi lub technologicznymi" — Robert Wright, Nonzero — Logika ludzkiego przeznaczenia
Oddając głos twórcy pojęcia: „Prawdziwą jednostką doboru naturalnego może być każdy >>replikator<<, każda jednostka, której kopie powstają z okazjonalnymi błędami, mająca pewien wpływ i kontrolę nad prawdopodobieństwem skopiowania samego siebie. Genetyczny dobór naturalny uważany przez neodarwinizm za siłę sprawczą ewolucji na naszej planecie był tylko przypadkiem szczególnym bardziej ogólnego procesu [...] Gen jest tylko szczególnym przypadkiem — że jego rolę w uniwersalnym darwinizmie mogłaby odegrać dowolna jednostka spełniająca definicję replikatora"
W jego koncepcji: „Memy, podobnie jak geny, są przedmiotem doboru na tle innych memów należących do puli memowej. W efekcie zespoły wzajemnie porównywalnych memów — kompleksy wspólnie zaadoptowanych memów, czyli mempleksy — współistnieją w mózgach ludzi. Nie dlatego, że dobór naturalny faworyzował całą grupę, ale dlatego, że każdy członek grupy był faworyzowany, gdy jego środowisko było zdominowane przez pozostałe memy. Dokładnie to samo można powiedzieć o doborze genetycznym. Każdy gen w puli genowej stanowi część otoczenia, w którym selekcjonowane są pozostałe, więc nie ma nic dziwnego w tym, że dobór naturalny faworyzuje geny, które >>współpracują<< przy tworzeniu wysoko zintegrowanych i zunifikowanych maszyn, zwanych organizmami. Przez analogię ze wspólnie dostosowanymi kompleksami genów memy podlegają doborowi naturalnemu na tle pozostałych >>współpracują<< w ramach mempleksów. Wewnątrz mempleksów zachodzi ścisła kooperacja, ale całe mempleksy rywalizują z innymi zespołami" (Richard Dawkins, „Kapłan diabła")
„Różnica między genami a memami polega między innymi na tym, iż w przypadku tych drugich trudno byłoby wskazać proste odpowiedniki chromosomów, >>loci<< czy rekombinacji wskutek rozmnażania płciowego. Pula memowa jest znacznie słabiej zorganizowana i ustrukturalizowana niż pula genowa. Niemniej jednak można mówić [...] o puli memowej, w której częstość występowania poszczególnych memów może się zmieniać w wyniku interakcji (konkurencji) między memami." — Richard Dawkins, „Bóg urojony"http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,296

  

 Neurobiologia – termin oznaczający różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy.Jest on jest jednym z najbardziej skomplikowanych  części organizmu zwierząt. Jego budowa i sposób funkcjonowania są niezwykle złożone, zaś pełnione przezeń funkcje (polegające na kontrolowaniu pracy innych narządów, przetwarzaniu informacji odebranych poprzez zmysły oraz sterowaniu zachowaniem) sprawiają, że stanowi dość specyficzny przedmiot badań naukowych.

Jak każda inna część żywego organizmu, stanowi naturalny przedmiot zainteresowania biologów i lekarzy (w naukach medycznych dziedzina zajmująca się układem nerwowym nazywa się neurologią). Ponieważ układ nerwowy steruje zachowaniem organizmu, stanowi również przedmiot zainteresowania przedstawicieli tych wszystkich dziedzin, które zajmują się zachowaniem, łącznie z filozofią i psychologią.

Nie istnieje jedna metoda badania układu nerwowego – zamiast tego, istnieje wiele różnych metod, z których każda skupia się na innych zagadnieniach i wymaga odmiennej wiedzy specjalistycznej. Różne dziedziny nauki specjalizują się w odmiennych zagadnieniach i właściwych dla siebie metodach badawczych. Przedstawiciele jednych dziedzin używają do badania mózgu mikroskopu elektronowego, przedstawiciele innych dziedzin – "zwykłego" mikroskopu optycznego, z kolei inni uczeni stosują obrazowanie MRI, zaś jeszcze inni badają zachowanie ludzi, u których choroba neurologiczna doprowadziła do uszkodzenia układu nerwowego, badając układ nerwowy jedynie pośrednio. Niektórzy uczeni skupiają się na badaniu układu nerwowego u ludzi, inni zaś interesują się układem nerwowym innych zwierząt.

Tak więc, badania nad układem nerwowym można prowadzić w różnych obszarach nauki. Wyniki uzyskane w tych różnych obszarach muszą być integrowane w szerszym kontekście, jako całość wiedzy o układzie nerwowym, w przeciwnym wypadku niewiele wniosą.

 

Carla J. Shatz, profesor neurobiologii, zwięźle przedstawia tę potrzebę: "w dzisiejszych czasach wyzwaniem jest umieszczenie molekuł ponownie w komórkach a komórek w strukturach i ponowna analiza tworzonych przez nie systemów, w celu lepszego rozumienia zachowania się i percepcji". Integracja taka wymaga zaś, aby odbiorca takiej wiedzy posiadał rozeznanie w większości, jeśli nie we wszystkich, dziedzinach składających się na neurobiologię. Trudno oczekiwać, aby ktokolwiek mógł zrozumieć wyniki badań z różnych dziedzin, jeżeli nie rozumie metod badawczych stosowanych w celu uzyskania takich wyników. Tym samym neurobiologia jest bardzo skomplikowanym obszarem wiedzy. Mimo to istnieje wiele podręczników starających się zintegrować w jednym tomie streszczenie aktualnej wiedzy o układzie nerwowym, jak również istnieją jednolite kierunki studiów neuroscience, na jakich można studiować zintegrowaną neurobiologię

 

Wszystkim zainteresowanym tematami neurobiologii, neurodydaktyki, memetyki i im pokrewnymi prezentuje nowo powstały kanał doktora Marka Kaczmarzyka – autora świetnej książki: “Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”.
Poniżej zapowiedź kanału oraz pierwszy film dotyczący empatii:

.https://dobraliteratura.pl/nowy-kanal-youtube-neurodydaktyka-doktora-kaczmarzyka/

 

 

STUDIA-Kierunek Neurobiologia, UJ, KRAKÓW------------Neurobiologia (ang. neuroscience), jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin nauk przyrodniczych. Jako nauka interdyscyplinarna, neurobiologia obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka i zwierząt, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych. W związku z tym, neurobiologia łączy biologię, biochemię i farmakologię z anatomią i fizjologią oraz psychologią i elementami nauk medycznych. Największe wyzwanie, stojące przed neurobiologią, stanowi mózg ludzki, który jest najbardziej skomplikowanym obiektem w znanym Wszechświecie. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka.http://neuro.iz.uj.edu.pl/pl/kierunek-neurobiologia/

Uniwersytet Warszawski-Neurobiologiahttp://www.fuw.edu.pl/~suffa/Neurobiologia/Organizowany przez: Wydział Fizyki