do początku mapa serwisu kontakt  
Projekty » Aktualne

SeNS- bieżemy w TYM udział!

 

10 stycznia 2018 r. odbyło się „Seminarium z SeNSem”, inaugurujące pilotaż warszawskiego programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami, poprzez wykorzystanie ich potencjału do rozwoju uczniów i nauczycieli.

 

Projekt pt."Czwartkowe sporkania ze sztuką"

 

 

AUTORZY ; Nauczyciele prowadzący

Agnieszka Dołowy-

                               przedmiot plastyka,muzyka, zajęcia artystyczne

Małgorzata Żero-

                              przedmiot plastyka

 

Nauczyciele wspomagający

 Pracownicy biblioteki szkolnej, nauczyciela klas 1-3, nauczyciele przedmiotów humanistycznych, nauczyciele języka angielskiego

 

 

Adresaci projektu

W projekcie biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych i klas 7 Szkoły Podstawiwej nr336 wcWarszawie.

 

Temat projektu

Tematyka projektu dotyczy problemów takich jak RYTM, KOLOR, KOMPOZYCJA, LINIA, FAKTURA w ujęciu międzyprzedmiotowym.

 

Uzasadnienie wyboru zadań

Tematy dobrane są tak, aby były rozszerzeniem wiedzy z zakresu przedmiotu plastyka zdobytej w procesie nauczania , a co za tym idzie, aby w pełni realizowały podstawy programowe przedmiotu plastyka oraz dawały szanse większego rozwoju uczniowi uzdolnionemu artystycznie.

 

Termin wykonania projektu

Projekt podzielony jest na szereg podprojektów. Są one realizowane w wybrane czwartki roku szkolnego.

 

 

Czas trwania projektu

Minimun jeden rok.

 

 

Podprojekty realizowane w cyklach tematycznych  czterogodzinnych.

 

 Przewidziana realizacja projektu-

 Jeden rok. Każda część podprojektów może być traktowana jako samodzielny projekt 4 godzinny.