do początku mapa serwisu kontakt  
Aktualności » Gimnazjum

 

 

 

 

 

Oto  propozycja

 

dla CIEBIE w roku szkolnym 2018/2019:

 

-uczęszczasz obowiązkowo na zajęcia popołudniowe, warsztatowe

 

realizowane w następujących grupach tematycznych: rysunek i malarstwo, rysunek architektoniczny, fotografia, sztuka ulicy, gitara,chór, biżuteria artystyczna.

Jeżeli jesteś nowym uczniem naszej szkoły SAM wybierasz zajęcia i SAM zgłaszasz się do prowadzącego nauczyciela.

 

Są to ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE.

 

Terminy zajęć masz podane przy sali 38 na parterze szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista propozycji zadań dodatkowych

 

na długie jesienne wieczory dla osób kochających sztuki piękne

 

 

¤

I. "Małe Ojczyzny- na lewym i prawym brzegu Wisły"

 

 

¤

II. Zadanie o tematyce muzycznej- historia muzyki XX wieku

 

 

¤

III. Zadanie rysunkowe "Szkicownik"-  adresowane jest do uczniów lubiących rysować i malować.

 

 

¤

IV. Zadanie muzyczne "Muzyka  i ja"

 

 

 

 

 

¤

 

 

1. Zadanie składające się z 3 części pt.

"Małe Ojczyzny- na lewym i prawym brzegu Wisły"

(realizujesz tylko jedną część- samodzielnie decydujesz którą)

 

 

 

Małe Ojczyzny- Stara Praga

 

 

 

 

 

Polecenie 1

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz pisemnie na następujące pytania :

Czy w Warszawie końca XIX wieku było kilka cerkwi, czy tylko jedna?
Jaki typ architektury reprezentuje warszawska cerkiew?
Jakiej narodowości artyści zatrudnieni byli przy budowie cerkwi ?

 

 

 

Cerkiew św. Marii Magdaleny to jedna z dwóch zachowanych cerkwi prawosławnych w stolicy. Przed 1915 rokiem, gdy Warszawa znajdowała się pod zaborem rosyjskim, podobnych budowli było znacznie więcej. Nawiązuje ona swoją formą do  architektury

bizantyjsko-ruskiej.

Powstała w latach 1868-69. Była dziełem wyłącznie rosyjskich projektantów i artystów.

Dziś jest to sobór metropolitalny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 

 

Odp............................................................................................................................................................

 

 

 

Polecenie 2

 

Liceum Władysława IV to jeden z najciekawszych architektonicznie zabytków Pragi. Monumentalny budynek pełen romańskich i secesyjnych motywów architektonicznych powstał ok. 1905 roku według projektu Władysława Kozłowskiego.

W tamtym okresie łączenie elementów z różnych stylów w architekturze było bardzo modne. Mówimy o takich budowlach, że są eklektyczne.

Zaprojektuj samodzielnie i narysuj eklektyczny strój szkolny ( czyli na przykład bluzeczka inspirowana strojem piłkarza, a na dole, zamiast spodni strój płetwonurka)

 

Rysunek do polecenia 2

 

 

 

 

 

 

Polecenie 4

Niedaleko cerkwi, na rogu z Jagiellońską, stoi okaleczony kulami metalowy krzyż.

Wystawiono go na pamiątkę rzezi dokonanej przez żołnierzy carskiego generała Suworowa podczas szturmu na Pragę w czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 roku. Praga uległa wtedy straszliwemu zniszczeniu. Ulice zalegały stosy zwłok. Z drewnianych zabudowań pozostały tylko zgliszcza.

 

Odszukaj metalowy krzyż i narysuj go. Pod rysunkiem umieść napis wyryty na krzyżu.

Rysunek do polecenia4

 

 

 

 

 

Polecenie 5

Kościół Matki Boskiej Loretańskiej to jeden z najcenniejszych zabytków Pragi.

To dawna kaplica loretańska wzniesiona w 1640 roku tuż obok nieistniejącego już

ogromnego kościoła Bernardynów. Inicjatorami budowli był król Władysław IV i królowa Cecylia Renata. W środku tej niezwykłej budowli ustawiono  COŚ NIEZWYKŁEGO !!.

 

Odczytaj  jak najwięcej informacji o tym kościele z tablic informacyjnych znajdujących się na jego bocznych ścianach i  napisz, co takiego niezwykłego mieści się, albo mieściło się w środku budowli?

Odp.

 

 

 

 

Polecenie 6.

Gdy spacerujesz alejkami parkowymi, trudno sobie wyobrazić, że przez blisko dwa stulecia było tu miasto z domami, dworami, kościołami ,ulicami i targami.

Niegdyś we wschodniej części dzisiejszego parku istniało spore miasteczko, które w 1648 uzyskało prawa miejskie. Były tu ulice, zaułki, placyki, spichlerze, drewniane dworki i murowane kamienice. Główną ulicą tego miasteczka była obecna ulica Ratuszowa.

Biegła ona aż do rzeki, do mostu łączącego miasteczko z Warszawą.

Miasteczko zostało zrównane z ziemią w czasie powstania kościuszkowskiego, a duchy pomordowanych wtedy mieszkańców długo broniły dostępu do tego terenu.

Dopiero w 1901 roku urządzono na miejscu miasteczka park, który istnieje do dziś.

Jak myślisz, jakie atrakcje powinny pojawić się w tym parku, aby ludzie chętniej do niego przychodzili w wolne sobotnie i niedzielne popołudnia?

odp

 

 

 

Polecenie7

Kościół św. Floriana zbudowany został w latach 1889-1904.Wieże w fasadzie rozmiarami miały sporo przewyższyć kopułę pobliskiej cerkwi, świadcząc, że Warszawa, choć rządzona

wówczas przez  zaborów, nie jest miastem rosyjskim. Z tego samego powodu wybrano styl gotycki, zwany wówczas wiślano-bałtycki. I właśnie w  stylu neogotyckim zbudowany jest kościół ( neo-,ponieważ zbudowany w XX wieku, a nie w czasach rycerzy)

 Narysuj jak najdokładniej  neogotyckie wieże kościoła św. Floriana.

 Sprawdź,  czy rzeczywiście są wyższe od kopuły cerkwi.

 

 

 

 

Polecenie8

Warszawski ogród zoologiczny ma 540hektarw. Założono go w 1928 roku.

We wrześniu 1939 roku ogród uległ zniszczeniu, a wiele zwierząt wyginęło.

Dziś żyje tu ok. 3 tysięcy zwierząt.

Naszkicuj  te, które najbardziej lubisz odwiedzać

 

 

Małe Ojczyzny-  Kompleks parkowo-pałacowy w Jabłonnej

 

 

 

 

 

1.Opisz położenie geograficzne Jabłonnej.( Gdzie jest zlokalizowana)

 

2.W jakim województwie leży Jabłonna?

 

3.Z jakimi miejscowościami graniczy Jabłonna?

 

4.Co wiesz o drodze krajowej nr 61 przebiegającej przez Jabłonne ?

 

5.Jaki obszar zajmuje województwo, w którym położona jest Jabłonna?

 

6.Jaki klimat ma Jabłonna?

 

 

 

 

 

7.Ile rezerwatów znajduje się na terenie powiatu legionowskiego, na terenie którego znajduje się Jabłonna?

 

 

 

8.O czym, co dotyczy Jabłonnej,  przeczytamy w dokumentach z 1339 roku?

 

 

 

9.Kiedy nastąpiła lokalizacja wsi Jabłonna?

 

 

 

10.Kiedy powstał pierwszy znaczniejszy pałac w Jabłonnej?

 

 

 

 

11.Znajdź tablice upamiętniającą wydarzenia z 1646 roku, wmurowaną w zachodnią elewacje obecnego pałacu. Co to były za wydarzenia?

 

 

 

 

12. Co ważnego dla pałacu jabłonowskiego wydarzyło się w 1774 roku?

 

 

 

 

13.Kto wybudował altanę chińską i grotę w parku jabłonowskim? Odszukaj te obiekty i naszkicuj je.

Szkice-

 

 

Odp.13

Obiekty te wybudował……………………………………………………….

 

 

14. Kto po śmierci Michała Poniatowskiego został właścicielem pałacu?

 

 

 

15. W jaki sposób wykorzystywał pałac Książe Józef Poniatowski?

 

 

 

 

16. Opisz, jak wyglądał „mundur jabłonowski”, który nosili przyjaciele Księcia ?

 

 

17. Który z elementów architektury znajdują się na frontonie pałacu ( podkreśl prawidłową odpowiedź) :

a. rustyka

b. gzymsy

c.  tympanon

d. kolumny

e. pilastry

 

18.Z jakimi stylami w architekturze spotkałeś się na tej wycieczce?

 

 

 

 

19.Odszukaj w parku fragmenty architektury neogotyckiej i naszkicuj je.

Szkice:

 

 

 

20.Jakie ptaki chronione odwiedzają park jabłonowski. Naszkicuj jak wyglądają

Szkice:

 

 

 

21. Jakie gatunki zabytkowych drzew spotkasz w parku jabłonowskim. Wymień je oraz naszkicuj wybrane 4 najciekawsze obiekty.

1.                                                     2 .                                       3.

 

4 .                                                    5.                                         6.

 

7 .                                                    8.                                         9.

 

 

Szkice:

 

 

 

 

 

Małe Ojczyzny-Białołęka, kościół św. Jakuba

 

 

 

 

 

 

 

Polecenie 1

W którym roku Białołęka została przyłączona do Warszawy

Odp.

 

 

Polecenie 2

Połącz ze sobą prawidłowo zabytki naszej dzielnicy znajdujące się po lewej stronie kartki i ulice znajdujące się po prawej:

 

Kościół św. Jakuba                                                 ul.Głębocka119

Kościół Narodzenia NMP                                       ul.Klasyków 21

Kościół św. Michała Archanioła                             ul.Mehoffera4

 

 

Polecenie 3

Połącz ze sobą  w prawidłowy sposób zabytki naszej dzielnicy i style w architekturze;

 

Kościół św. Jakuba                                                  jeden z najstarszych kościołów

                                                                                 W Warszawie, ufundowany 

                                                                                  prawdopodobnie przez królową Bonę  

                                                                                 (renesans)

 

Kościół Narodzenia NMP                                       jedyna gotycka świątynia w Warszawie,

                                                                                 która dotrwała do naszych czasów

                                                                               ( gotyk mazowiecki z XVI wieku)

 

Kościół św. Michała Archanioła                             zbudowany w latach 19o8-1913 w

                                                                                Stylu neogotyk nadwiślański

 

Polecenie 4

 

Przeczytaj poniższy tekst. W miejsca kropek wstaw brakujące wyrazy. Dla ułatwienia zamieszczam je pod tekstem.

 

W XVI w. część Tarchomina należała do Gołyńskich, druga do rodu Wesslów, nie ma zatem pewności, kto wystawił tu kościół pod ………………….. św. Jakuba, stojący do dziś.

 

Świątynię …………. na niewielkim, sztucznie usypanym wzgórzu, aby zabezpieczyć ją przed

………….. Wisły. Budowla z cegły w stylu gotyku nadwiślańskiego zwrócona jest frontem na ………… Ma 25 m długości i 10 m szerokości. Konsekrował ją biskup płocki Piotr Dunin Wolski w 1583 r. W elewacji zachodniej widoczny jest zamurowany portal ………………, tu bowiem pierwotnie było wejście. Na początku XVIII w. majątek …………………… zakupili Ossolińscy, którzy przystąpili do rozbudowy kościoła. Dobudowano ……………. zakrystię, skarbiec i kruchtę, a przed świątynią w miejscu ……………… dzwonnicy stanęła murowana. Cały kościół otynkowano i pokryto nowym dachem, na którym ………………… sygnaturkę. We wnętrzu powstał drewniany chór …………….. i nowa ambona.             

 

 

Brakujące wyrazy:

Wezwaniem, północ, muzyczny, umieszczono, tarchomiński, zbudowano, drewnianej,

 wówczas ,ceglany, wylewami.

 

 

 

Polecenie 5

Naszkicuj drewniane figury świętych, o których mowa w poniższym tekście

 

 

W XVIII wieku z dawnego wyposażenia zachowano jedynie trzy ołtarze boczne - św. Antoniego, św. Jana Chrzciciela i św. Rocha - dziś już nie istniejące. Ossolińscy ufundowali dwa ołtarze boczne - św. Anny i Matki Boskiej Różańcowej, a także główny - Św. Krzyża z olejnym obrazem przedstawiającym Ukrzyżowanie.

 Po obu stronach ołtarza zachowały się drewniane figury św. Piotra i Pawła z XVIII w.

 

 Do dawnego wyposażenia należy też chrzcielnica z czarnego marmuru przykryta złoconą pokrywą, zwieńczona koroną pochodzącą z innego obiektu, a także 4 z 6 brązowych lichtarzy, które wykonane zostały w Gdańsku.

 

 

 

 

 

Polecenie 6

 Znajdź tablice epitafijne Ossolińskich i wstaw brakujące imiona w poniższym tekście.

 

 

Obok bocznych ołtarzy, na łuku tęczowym znajdują się tablice epitafijne Ossolińskich.

 Na prawej upamiętniona została:

……………………. z Hrabiów na Żmigrodzie, Stadnickich herbu Szreniawa, Ossolińska, Wojewodzina Wołyńska, w Rymanowie zmarła D 8 maja 1776 r. w Zagórzu u O. karmelitów pochowana. Na lewej:

 ………………….. Hrabia S.P.R. z Tęczyna Ossoliński herbu Topór, Wojewoda Wołyński, dnia 18 listopada r. 1780 zmarły w Rymanowie.

 

 

 

 

    

                   

  Polecenie 7

 

W podłodze ozdobna metalowa płyta z herbem Ossolińskich i napisem: Aedificat proprias hic ascia moesta ruinas przykrywa kryptę, w której pochowano Ignacego Ossolińskiego zmarłego jako 5-letnie dziecko w 1755 r., ale już obdarzonego tytułami chorążego Dworu Królewskiego, kapitana sandomierskiego, Regimentu Laski Wielkiej Królewskiej Chorągwi... Trumienkę z kośćmi i tabliczką informacyjną odkryto w 1978 r. przy budowie sali dla ministrantów.

 

Odszukaj tą płytę. Odpowiedz na pytanie:  Jakiego herbu byli Ossolińscy? Informacja powinna być ukryta na płycie.

Odp.

 

 

 

 

 Polecenie 8

W latach 1891-1896 proboszcz Jan Tarnowski odrestaurował zniszczony już kościół. Otynkowano ściany zewnętrzne, a wewnętrzne pomalowano farbą. We wnękach prezbiterium Franciszek Stelmacki wymalował postacie 4 ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana oraz świętych Stanisława i Wojciecha. Przeprowadzono remont ołtarzy, oraz renowację znajdujących się w nich obrazów. W 1894 r. położono posadzkę z lastryko, o czym informuje data, i właśnie ta data może błędnie sugerować, że wtedy postawiono kościół.

Odpowiedz na pytanie: Czy postacie czterech ewangelistów namalowane przez Stelmackiego można i dziś oglądać w kościele?

Odp.

 

 

 Polecenie 9

Po I wojnie światowej barokową dzwonnicę pokryto miedzianą blachą, zawieszono 3 dzwony: Św. Władysław - wagi 291 kg, Św. Aleksander wagi 136 kg i ponownie przelany Św. Stanisław wagi 82 kg. Odnowiono zmurszały parkan i pokryto go tynkiem.

 

  Naszkicuj wyżej wymieniony obiekt.

 Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytanie:

Czy dzwony które narysowaliśmy, to te same, które wisiały tu przed II wojną światową?

 

 

W latach 1933-1934 proboszcz Wądłowski w miejsce drewnianego stropu w XVIII w. pokrytego gipsem, położył strop drewniany kasetonowy, bez rozet i przeprowadził generalny remont dachu. Podczas drugiej wojny światowej Niemcy zrabowali dzwony, częściowo zniszczone zostały dach i stropy.

 

Po wojnie na dzwonnicy zawisły nowe dzwony oraz umieszczono tablicę z następującym napisem: "Omnia pro Christo. Omnia per Mariam. Dzwony o imionach: Miłosierdzie Boże 651 kg, św. Jakub 392 kg, św. Jan 43 kg. Ufundowano staraniem parafian i zakonników ze Zgromadzenia Braci Dolorystów, za duszpasterstwa księży: Jana Sirotkiewicza i Romana Woźniczki. Konsekrowano 16.X.1955 przez J.E. księdza biskupa dra Wacława Majewskiego. Niech głos dzwonów budzi duchy ospałe"

.

Odp.

 

 

 

 Polecenie 10

 

W 1983 r. proboszcz Kruk pokrył dach kościoła blachą miedzianą, W kruchcie ufundowano tablicę:

Armia Krajowa VII Obwodu Obroża

Zacytuj fragment wiersza   Kamila  Baczyńskiego znajdującego się na tej tablicy

 

 

 

 

¤

2.Zadanie o tematyce muzycznej-

historia muzyki XX wieku

 

 

Poniżej zamieszczam tytuł filmu i czasami LINK do filmów, które wszystkie znajdziecie na YOUTUBE.

 

Wasze zadanie:

 

1. oglądacie filmy i jednocześnie robicie notatki. Zapisujecie nowe dla Was informację, ale także swoje uwagi negatywne (jeżeli takie macie do filmu)

2. piszecie swoją recenzję filmu- Postaraj się napisać jedną recenzję maksymalnie na jedną stronę.

3. aby otrzymać ocenę "6" musisz recenzje do każdego wskazanego poniżej filmu.

4. Oto linki do filmów na YOUTUBE:

TYTUŁ "Piosenki,które zmieniły świat - Chuck Berry - Maybellene"

https://www.youtube.com/watch?v=Ygb0kDsFqzU&list=PLk8UxGC1m94Tog4tNoc1p4gN2TRaJlfOi

TYTUŁ "Piosenki,które zmieniły świat - Elvis Presley - Heartbreak Hotel"

https://www.youtube.com/watch?v=IufNYhfie5Q&list=PLk8UxGC1m94Tog4tNoc1p4gN2TRaJlfOi&index=2

TYTUŁ "Piosenki,które zmieniły świat - Aretha Franklin - Respect"

https://www.youtube.com/watch?v=41VKBSLDJTI&index=3&list=PLk8UxGC1m94Tog4tNoc1p4gN2TRaJlfOi

TYTUŁ "Piosenki,które zmieniły świat - The Beatles - I Want to Hold Your Hand"

TYTUŁ "Piosenki,które zmieniły świat - Elvis Presley - Heartbreak Hotel"

 

 

 

P.S

(Recenzja to inaczej ocena utworu literackiego, naukowego, muzycznego, przedstawienia teatralnego, wystawy. Jest to ocena krytyczna, musi więc zawierać nie tylko sam opis, ale też twoją opinię jako piszącego (możesz opisać także opinie innych osób, które zapoznały się razem z tobą z przedmiotem recenzji). Oczywiście opinia musi być logicznie umotywowana!

Recenzję zaczynamy zawsze częścią informacyjną zawierającą tytuł (książki, filmu, sztuki itp.), autora, reżysera, scenografa i innych realizatorów czy twórców. Ostatnią część stanowi opinia o przedmiocie recenzji.

 

 

 

¤

 

III. Zadanie rysunkowe "Szkicownik"-  adresowane jest do uczniów lubiących rysować i malować.

 

 

 

 

Zadanie !  -

Maska z kolorowych papierów na czarnym tle.

Technika- wydzieranka, collage

Do przejrzenia: maski murzyńskie i portrety kubistyczne Pabla Picassa

 

 

 

Zadanie II-

Szkice portretowe-autoportret z lustra.

Technika- ołówek

Do przejrzenia: portrety Stanisława Witkiewicza i Henri Toulouse- Lautreca

 

 

Zadanie III-

Szkice portretowe-autoportret z lustra.

Technika- farby wodne

Do przejrzenia: portrety Stanisława Witkiewicza i Henri Toulouse- Lautreca

 

 

 

Zadanie IV-

Szkice portretowe-techniką puentylistyczną wykonaj swój autoportret

Technika-farby wodne

Do przejrzenia; malarstwo Paula Ignaca

 

 

 

Zadanie V-

Martwa natura w prostym układzie malowana puentylistycznie.

Technika-farby wodne

Do przejrzenia: malarstwo Georgesa Seutata i Paula Ignaca

 

 

 

Zadanie VI-

Martwa natura w prostym układzie malowana puentylistycznie.

Technika-papier kolorowy,wydzieranka

Do przejrzenia: malarstwo Georgesa Seutata i Paula Ignaca

 

 

 

Zadanie VII-

Martwa natura. Zacznij malowanie od kolorowego kontury przedmiotów, który w efekcie końcowym będzie kolorem kontrastującym z kolorem malowanych przedmiotów.

Technika- farba wodna

Do przejrzenia; malarstwo Henri Matisse*a

 

 

 

Zadanie VIII-

Martwa natura z żółtym kubkiem. Wymyśl taką martwą naturę, aby jeden z elementów był żółtym kubkiem, a reszta przedmiotów była w kolorach dopełniających do żółtego.

Technika- farba wodna

Do przejrzenia- informacje o kole barwnym

 

 

 

Zadanie IX- termin realizacji do

Martwa natura z kwiatem doniczkowym.

Technika: farby wodne

Do przejrzenia: martwa natura Paula Cezanne*a „Niebieski wazon”

 

 

 

Zadanie X- termin realizacji do

Martwa natura z wyobraźni w technice puentylistycznej. Praca ma być tak zakomponowana, aby jednym z elementów był instrument muzyczny (dowolny).

Do przejrzenia: kubistyczne prace Georga Braqea.?

 

 

 

Zadanie XI- termin realizacji do

Kwiaty z wyobraźni.

Praca ma być tak namalowana ,aby kolory harmonizowały ze sobą

Po przejrzenia: malarstwo Paula Signaca.

 

 

 

Zadanie XII- termin realizacji do

 Kwiaty z wyobraźnia. Praca ma być tak zakomponowana, aby najważniejszym elementem były formy kwiatów.

Po przejrzenia: malarstwo Paula Signaca.

 

 

 

Zadanie XIII- termin realizacji do

Kwiaty w wazonie. Praca zaobserwowana, wykonana technice pointylistycznej

Technika-farby wodne

 

 

 

Zadanie XIII- termin realizacji do

Kwiaty w wazonie. Praca zaobserwowana, wykonana technice pointylistycznej

Technika-wydzieranka z kolorowego papieru

 

 

 

Zadanie XIV semestr II- termin realizacji do

Zaprojektuj 4,5 kompozycji płaszczyznowych ,dekoracyjnych inspirowanych studiami kwiatów. Nawiąż w swoich poszukiwaniach do wzornictwa ludowego.

Wykonaj następnie z kolorowego papieru kompozycje witrażową jednego ze swoich pomysłów w formacie 100X60cm.

 

 

 

 

 

Szkicownik  część II

 

Ćwiczenia są adresowane do młodzieży  uzdolnionej plastycznie,

pragnącej doskonalić swoje umiejętności rysunkowe i malarskie.

 

       

 

Do wykonania prac zleconych potrzebne Ci  będą następujące narzędzia:

                                         ołówki, węgle

                                          tusz, patyk

                                          farby temperowe lub gwasze

                                          szkicownik , klej

 

Jeżeli zdecydujesz się wykonywać w tym semestrze prace zlecone plastyczne

musisz pamiętać, że:

 

1- co dwa, trzy tygodnie obowiązany jesteś do pokazania nauczycielowi, po lekcji, wykonane w tym czasie ćwiczenia.

 

 

Ćwiczenie I .

 

Szkic układu kilku przedmiotów. Ćwiczenie z natury. Zwracamy uwagę na kształt przedmiotów.

W przypadku nie trafienia  formy i wzajemnych stosunków w pierwszym uderzeniu, rysujemy nadal na tym

samym  arkuszu papieru aż do znalezienia poszukiwanych proporcji. Nie zwracamy uwagi na nakładające się

 na siebie linie. Jeden szkic wykonujemy bardzo szybko ( maksymalnie 5 minut).

Staramy się wypełnić rysunkiem całą powierzchnię papieru pamiętając o kompozycji.

Ćwiczenie należy powtarzać wielokrotnie ( co najmniej 5 razy) przy zmianie układu przedmiotów.

 narzędzia: miękki ołówek , szkicownik

do przejrzenia : szkice Tadeusza Kulisiewicza

Uwaga: Dwie reprodukcje rysunków (skaner lub ksero) wklej do szkicownika.

 

Ćwiczenie II.

 

Rysunek fragmentów drzew. Obserwujemy bogactwo form i rytmów, które uda nam się dostrzec w drzewach.

Prace powinny mieć kompozycję otwartą. Uważnie obserwujemy światłocień. Staramy się

plamą lub kreską prawidłowo zaznaczyć go na swoich pracach.

Ćwiczenie powtarzamy wielokrotnie ( minimum 2 razy)

narzędzia : miękki ołówek lub węgiel , szkicownik

do przejrzenia : rysunki Stanisława Wyspiańskiego

Uwaga: Dwie reprodukcje rysunków (skaner lub ksero) wklej do szkicownika.

 

Ćwiczenie III.

 

Studia własnej dłoni. Dłoń ludzka posiada ciekawą formę i może być znakomitym modelem ze względu na

 swoje możliwości ekspresyjne i wielką ilość profilów. Wykorzystujemy działanie plastyczne linii.

Pamiętaj o poszukiwaniu plamą lub kreską światłocienia. Pamiętaj o kompozycji pracy.

Ćwiczenie do wielokrotnego powtarzania ( minimum 2 razy)

narzędzia: ołówek, szkicownik

do przejrzenia : szkice Leonarda da Vinci

Uwaga: Dwie reprodukcje rysunków (skaner lub ksero) wklej do szkicownika.

 

 

Ćwiczenie IV.

 

Rysunek układu kilku  przedmiotów. Wprowadzamy lawowanie w celu podniesienia ekspresji.

Lawowanie polega na swobodnym wprowadzeniu do rysunku wykonanego w tym momencie tuszem plam

 rozwodnionego tuszu lub akwareli. Do lawowania używamy miękkiego, akwarelowego pędzla.

Lawowanie może pełnić także funkcje światłocienia, a nawet waloru.

  Ćwiczenie wykonujemy minimum 2 razy

narzędzia: patyk, tusz, pędzel miękki, woda, szkicownik

do przejrzenia: rysunki lawowane Piotra Michałowskiego i Tadeusza Kulisiewicza

 

 

Ćwiczenie V.

 

Studium martwej natury. Ustawiamy prosty układ kilu przedmiotów na tle swobodnie zawieszonej draperii.

Staramy się, wykorzystując małą lampkę, ustawić silne oświetlenie z jednej strony.

Rysując zwracamy uwagę na kompozycję i kształt tych przedmiotów. Dużo czasu poświęcamy na analizę światłocienia

Podstawowym celem tego ćwiczenia jest jednak analiza kontrastów walorowych.

Sposób określania tych kontrastów ( plama, kreska i tp) jest dowolny.

Wykonujemy jedną pracę, poświęcając jej dużo czasu i uwagi.

narzędzia: Ołówek, szkicownik

do przejrzenia : martwe natury Artura Nacht-Samborskiego

 

 

 

 

Ćwiczenie VI.

 

Studium martwej natury z położeniem akcentu tym razem na problematykę kompozycyjną.

Wybierz pewien fragment z otaczającego cię wnętrza ( pokój, kuchnia, łazienka, fragment Sali lekcyjnej w szkole).

Postaraj się ten fragment narysować, pamiętając o użyciu świadomie kompozycji otwartej lub zamkniętej.

Podobny sposób komponowania jest powszechnie stosowany przy rysowaniu, malowaniu pejzażu. W zadaniu

naszym ćwiczymy poczucie równowagi kompozycyjnej i ważną umiejętność dokonywania wyboru.

Stosujemy podobne środki ekspresji artystycznej co w poprzednich ćwiczeniach, a więc kreskę i plamę walorową.

Wykonujemy jedną pracę, poświęcając jej dużo czasu i uwagi.

narzędzia: ołówek, szkicownik

do przejrzenia : martwe natury Artura Nacht-Samborskiego i Jana Cybisa.

 

 

Ćwiczenie VII.

 

 

Fragment pejzażu miejskiego. Ćwiczenie obserwacyjne z natury. Urozmaicony układ domów.

Zwracamy uwagę na kompozycję ( w sensie zrównoważenia form na płaszczyźnie) i kształt domów.

Unikamy elementów perspektywy zbieżnej, staramy się  wprowadzić  perspektywę kolorystyczną.

Ćwiczenie do wielokrotnego powtarzania ( minimum 3 razy). Od sposobu naturalistycznego

 naturalistycznego nastrojowego, poprzez malowanie „impresyjnymi” plamkami, aż do podejścia

graficznego (z linearnym rysunkiem architektury) z jednolitym kolorystycznie i przez to umownym tłem.

 

narzędzia: akwarela lub tempery lub gwasz, pędzelek, szkicownik

do przejrzenia: pejzaże Paula Gauguina

Uwaga: Dwie reprodukcje  (skaner lub ksero) wklej do szkicownika.

 

 

Ćwiczenie VIII.

 

Martwa natura z kwiatem doniczkowym i widokiem z okna w tle. Swobodna interpretacja kolorystyczna

przy próbie zastosowania perspektywy powietrznej.

Wykonujemy jedną pracę, poświęcając jej dużo czasu i uwagi.

narzędzia: farby tempery lub gwasz , szkicownik

do przejrzenia; portrety twórców renesansu z wykorzystaniem okna jako elementu kompozycyjnego

Uwaga: Dwie reprodukcje  (skaner lub ksero) wklej do szkicownika.

 

 

 

 

Ćwiczenie IX

 

Ulice mojej dzielnicy. Ćwiczenie perspektywiczne. Różne sposoby ukazania przestrzeni ( za pomocą tych samych form malejących w miarę oddalania się od malującego, jak i perspektywy kolorystycznej i powietrznej).Swobodna interpretacja kolorystyczna.

 

Ćwiczenie do wielokrotnego powtarzania ( minimum 2 razy).

narzędzia: farby tempery lub gwasz , szkicownik

do przejrzenia; pejzaże Maurice Vlamincka, Alberta Marqueta, perspektywa w malarstwie Salvadora Dali

Uwaga: Dwie reprodukcje  (skaner lub ksero) wklej do szkicownika.

 

 

 

Ćwiczenie X.

 

Martwa natura z owocami ,butelką, talerzem i czajnikiem na tle udrapowanego materiału. Różne sposoby komponowania płaszczyzny i

operowania kolorem. Wykonaj kilka prac ( minimum 3 ) w każdej inaczej zakomponuj przestrzeń kartki.

narzędzia: farby tempery lub gwasz , szkicownik

do przejrzenia; malarstwo Zbigniewa Pronaszki

Uwaga: Dwie reprodukcje  (skaner lub ksero) wklej do szkicownika.

 

Jeżeli masz problemy z wykonaniem prac lub ze zrozumieniem treści poleceń skorzystaj z pomocy

nauczyciela plastyki, zapisz się na koło plastyczne u nas w szkole lub, jeśli uczęszczasz na koło plastyczne

poza szkołą, przedstaw problem swojemu instruktorowi!

 

 

 

 

¤

IV. Zadanie muzyczne

"Muzyka  i ja"

 

 

Przygotuj dowcipną  prezentację składającą się z następujących części;

 

Część I- instrumenty muzyczne:

a. głos

b.instrumenty dęte- wygląd i sposób gry .

c.instrumenty perkusyjne

d.instrumenty strunowe

e.instrumenty perkusyjne

 

Część II- zespoły muzyczne

a.zespoły wokalne- ustawienie głosów w chórze

b.zespoły jazzowe- skład typowego zespołu

c.zespół rockowy- skład typowego zespołu

d.kapela ludowa-- skład

e-zespoły kameralne

f.orkiestry- skład

g.zespoły operowe- skład

 

Część III- Koncert

1. Definicja słowa i jego historia

2. Zareklamuj znajomej/znajomemu Psalm 47 "Kleszczmy rękoma" Mikołaja Gomółki i wykonajcie go razem w nietypowej scenerii.

3.Zanuć główny temat V Symfonii c-moll zwanej Symfonią Losu op.67 cz.I Allegro Ludwika van Beethovena . W czasie nucenia odegraj małą scenkę aktorską, która będzie ilustrować słowa Beetovena dotyczące głównego motywu cyt.

"tak puka los do drzwi człowieka".

4. Inspirując się projektem muzycznym Zachęty

https://zacheta.art.pl/pl/edukacja/programy/muzyczne-obrazy-2?filters=eyJzcGVjdGF0b3JzIjpbIjgzIl19

wykonaj własną muzykę do wybranego dzieła plastycznego